ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

 

Σειρά XC - HUNTER

2,4,6,8
Στάσεων Indoor & Outdoor

 

 

Σειρά SRC PLUS - HUNTER

6,9
Στάσεων Indoor

 

 

Σειρά PRO-C - HUNTER

3 Στάσεων με επέκταση έως 15 Στάσεις
Indoor & Outdoor

 

 

Σειρά ICC - HUNTER

8 Στάσεων με επέκταση έως 32 Στάσεις
Indoor & Outdoor

 

 

Σειρά ICC METAL - HUNTER

8 Στάσεων με επέκταση έως 48 Στάσεις
Indoor & Outdoor

 

 

Σειρά SVC - HUNTER

1,2,4 Στάσεις, Προγραμματιστής μπαταρίας,
Πηνίο DC 9V, Outdoor

 

 

Σειρά ACC - HUNTER

12 Στάσεων με επέκταση έως 42 Στάσεις
Outdoor

 

 

Σειρά ET SYSTEM - HUNTER

Αισθητήρας σύνδεσης μετεωρολογικού σταθμού

 

 

 

 

Σειρά 2010 - GALCON

3/4'', μπαταρίας εξωτερικού χώρου

Σειρά SUPER IMAGE SI RR
- RAIN BIRD

4 Στάσεων με επέκταση έως 12 Στάσεις
Outdoor

 

 

 

 

Σειρά DIAL-STAR - ORBIT

4,6,12
Στάσεις
Indoor & Outdoor

Σειρά MDC 50200 - RAIN BIRD