Αγωγοί Υπό Πίεση

Οι αγωγοί μεταφοράς νερού υπό πίεση πρέπει να είναι αντίστοιχοι και των κυβικών κατανάλωσης. Τα εξαρτήματα συνδεσμολογίας (ταυ, γωνίες, εξαεριστήρες) πρέπει να τηρούν στο μέγιστο τις απαιτούμενες προδιαγραφές

 

 

Προϊόντα Αγωγών Υπό Πίεση